ویژگی های محصول:

سایز اسکن: A4 قابلیت اسکن دو رو: بله اسکن نگاتیو: خیر قابلیت تشخیص متن OCR: بله
موارد بیشتر

فروشنده: تامین کالای مهام
گارانتی ۱۸ ماهه فوژان اکسوم
قیمت ۱۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

سایز اسکن: A4 قابلیت اسکن دو رو: بله اسکن نگاتیو: خیر قابلیت تشخیص متن OCR: خیر
موارد بیشتر

فروشنده: پارس هیرسا
گارانتی ۱۸ ماهه فوژان اکسوم
قیمت ۱۳,۹۷۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

سایز اسکن: A4 قابلیت اسکن دو رو: بله اسکن نگاتیو: خیر قابلیت تشخیص متن OCR: خیر
موارد بیشتر

فروشنده: پویان گسترش
گارانتی ۱۸ ماهه فوژان اکسوم
قیمت ۶,۷۴۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

سایز اسکن: A4 قابلیت اسکن دو رو: بله اسکن نگاتیو: بله قابلیت تشخیص متن OCR: بله
موارد بیشتر

فروشنده: تامین کالای مهام
گارانتی ۱۸ ماهه فوژان اکسوم
قیمت ۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

سایز اسکن: A4 قابلیت اسکن دو رو: خیر اسکن نگاتیو: خیر قابلیت تشخیص متن OCR: بله
موارد بیشتر

فروشنده: رایانه گستر پویان
گارانتی ۱۸ ماهه فوژان اکسوم
قیمت ۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان