ویژگی های محصول:

تعداد گوشی های بی سیم: دو عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 2.4
نمایشگر: دارد
منشی تلفنی: دارد
قابلیت کنفرانس: دارد
اسپیکر: دارد
موارد بیشتر

فروشنده: تاپ گاد
گارانتی ۷ روز تضمین بازگشت کالا
قیمت ۸,۶۹۷,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

تعداد خطوط: 2 دفترچه تلفن: دارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی: ندارد
قابلیت کنفرانس: دارد
اسپیکر: دارد
موارد بیشتر

فروشنده: کالا مرکز
گارانتی ۱۲ ماهه پویان
قیمت ۸,۳۹۵,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

تعداد گوشی های بی سیم: دو عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 2.4
نمایشگر: دارد
منشی تلفنی: دارد
قابلیت کنفرانس: دارد
اسپیکر: دارد
موارد بیشتر

فروشنده: تاپ گاد
گارانتی ۱۲ ماهه پویان
قیمت ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

تعداد گوشی های بی سیم: دو عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد نمایشگر: دارد
منشی تلفنی: دارد
قابلیت کنفرانس: دارد
اسپیکر: دارد
موارد بیشتر

فروشنده: تله فون
گارانتی ۱۲ ماهه پویان
قیمت ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

تعداد گوشی های بی سیم: دو عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9
نمایشگر: دارد
منشی تلفنی: دارد
قابلیت کنفرانس: دارد
اسپیکر: دارد
موارد بیشتر

فروشنده: تله فون
گارانتی ۱۲ ماهه پویان
قیمت ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

تعداد گوشی های بی سیم: دو عدد تعداد خطوط: 2 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9
نمایشگر: دارد
منشی تلفنی: دارد
قابلیت کنفرانس: دارد
اسپیکر: دارد
موارد بیشتر

فروشنده: فروشگاه بارانا
گارانتی ۱۲ ماهه پویان
قیمت ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9 نمایشگر: دارد
منشی تلفنی: ندارد
قابلیت کنفرانس: دارد
اسپیکر: دارد
موارد بیشتر

فروشنده: ایسرا
گارانتی ۱۲ ماهه پویان
قیمت ۵,۶۸۵,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

تعداد گوشی های بی سیم: دو عدد تعداد خطوط: 2 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9
نمایشگر: دارد
منشی تلفنی: دارد
قابلیت کنفرانس: دارد
اسپیکر: دارد
موارد بیشتر

فروشنده: ایسرا
گارانتی ۱۲ ماهه پویان
قیمت ۵,۶۳۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

تعداد گوشی های بی سیم: چهار عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9
نمایشگر: دارد
منشی تلفنی: ندارد
قابلیت کنفرانس: دارد
اسپیکر: دارد
موارد بیشتر

فروشنده: تصویر پایتخت
گارانتی ۱۲ ماهه لادیز الکترونیک
قیمت ۵,۵۹۹,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

تعداد گوشی های بی سیم: سه عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9
نمایشگر: دارد
منشی تلفنی: دارد
قابلیت کنفرانس: دارد
اسپیکر: دارد
موارد بیشتر

فروشنده: تاپ گاد
گارانتی ۱۲ ماهه پویان
قیمت ۴,۹۹۷,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9
نمایشگر: دارد
منشی تلفنی: دارد
قابلیت کنفرانس: دارد
اسپیکر: دارد
موارد بیشتر

فروشنده: تله فون
گارانتی ۱۲ ماهه نگین تک پرشیا
قیمت ۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

تعداد گوشی های بی سیم: سه عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9
نمایشگر: دارد
منشی تلفنی: دارد
قابلیت کنفرانس: دارد
اسپیکر: دارد
موارد بیشتر

فروشنده: تاپ گاد
گارانتی ۱۲ ماهه پویان
قیمت ۴,۹۷۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 2 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9
نمایشگر: دارد
منشی تلفنی: دارد
قابلیت کنفرانس: دارد
اسپیکر: دارد
موارد بیشتر

فروشنده: تاپ گاد
گارانتی ۲۴ ماهه تعویض پانا
قیمت ۴,۶۴۷,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

تعداد گوشی های بی سیم: دو عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9
نمایشگر: دارد
منشی تلفنی: دارد
قابلیت کنفرانس: دارد
اسپیکر: دارد
موارد بیشتر

فروشنده: شرق تل
گارانتی ۱۲ ماهه پویان
قیمت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

تعداد گوشی های بی سیم: سه عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9
نمایشگر: دارد
منشی تلفنی: دارد
قابلیت کنفرانس: دارد
اسپیکر: دارد
موارد بیشتر

فروشنده: تاپ گاد
گارانتی ۱۲ ماهه پویان
قیمت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9
نمایشگر: دارد
منشی تلفنی: ندارد
قابلیت کنفرانس: ندارد
اسپیکر: دارد
موارد بیشتر

فروشنده: تاپ گاد
گارانتی ۷ روز تضمین بازگشت کالا
قیمت ۴,۴۹۷,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی: دارد
قابلیت کنفرانس: دارد
موارد بیشتر

فروشنده: تاپ گاد
گارانتی ۱۸ ماهه نگین تک پرشیا
قیمت ۴,۳۸۷,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 2.4
نمایشگر: دارد
منشی تلفنی: دارد
قابلیت کنفرانس: دارد
اسپیکر: دارد
موارد بیشتر

فروشنده: تله فون
گارانتی ۱۲ ماهه پویان
قیمت ۴,۲۶۴,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

تعداد گوشی های بی سیم: دو عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9
نمایشگر: دارد
منشی تلفنی: دارد
قابلیت کنفرانس: دارد
اسپیکر: دارد
موارد بیشتر

فروشنده: ارتباط مرکز
گارانتی ۱۲ ماهه پویان
قیمت ۴,۲۱۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 2 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9
نمایشگر: دارد
منشی تلفنی: دارد
قابلیت کنفرانس: دارد
اسپیکر: دارد
موارد بیشتر

فروشنده: ایسرا
گارانتی ۱۲ ماهه پویان
قیمت ۴,۰۸۸,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

تعداد خطوط: 4 دفترچه تلفن: ندارد نمایشگر: دارد منشی تلفنی: ندارد
قابلیت کنفرانس: دارد
اسپیکر: دارد
موارد بیشتر

فروشنده: تاپ گاد
گارانتی ۲۴ ماهه تعویض پانا
قیمت ۳,۹۸۷,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد نمایشگر: دارد
منشی تلفنی: دارد
قابلیت کنفرانس: دارد
اسپیکر: دارد
موارد بیشتر

فروشنده: تله فون
گارانتی ۱۲ ماهه نگین تک پرشیا
قیمت ۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 2 دفترچه تلفن: دارد نمایشگر: دارد
منشی تلفنی: دارد
قابلیت کنفرانس: دارد
اسپیکر: دارد
موارد بیشتر

فروشنده: تصویر پایتخت
گارانتی ۱۲ ماهه لادیز الکترونیک
قیمت ۳,۶۸۸,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

تعداد گوشی های بی سیم: دو عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9
نمایشگر: دارد
منشی تلفنی: دارد
قابلیت کنفرانس: دارد
اسپیکر: دارد
موارد بیشتر

فروشنده: تاپ گاد
گارانتی ۲۴ ماهه تعویض پانا
قیمت ۳,۵۹۷,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9
نمایشگر: دارد
منشی تلفنی: دارد
قابلیت کنفرانس: دارد
اسپیکر: دارد
موارد بیشتر

فروشنده: تاپ گاد
گارانتی ۱۲ ماهه پویان
قیمت ۳,۵۸۷,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

تعداد گوشی های بی سیم: یک عدد تعداد خطوط: 1 دفترچه تلفن: دارد فرکانس: 1.9
نمایشگر: دارد
منشی تلفنی: دارد
قابلیت کنفرانس: ندارد
اسپیکر: دارد
موارد بیشتر

فروشنده: تاپ گاد
گارانتی ۱۲ ماهه پویان
قیمت ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان