ویژگی های محصول:

نوع چاپ: رنگی اسکنر: دارد کپی: دارد فکس: دارد
سایز چاپ: A3
نوع پورت ارتباط به کامپیوتر: پورت USB 2.0
پورت Ethernet
قابلیت چاپ دو رو: بله
شبکه بی سیم Wi-Fi: بله
موارد بیشتر

فروشنده: نوآورهمراه
گارانتی ۱۲ ماهه نوآور همراه
قیمت ۱۴۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

نوع چاپ: تک رنگ اسکنر: ندارد کپی: ندارد فکس: ندارد
سایز چاپ: A4
نوع پورت ارتباط به کامپیوتر: پورت Ethernet
قابلیت چاپ دو رو: خیر
شبکه بی سیم Wi-Fi: خیر
موارد بیشتر

فروشنده: درخشش افرنگ
گارانتی ۱۲ ماهه شرکت درخشش افرنگ
قیمت ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

نوع چاپ: رنگی اسکنر: ندارد کپی: ندارد فکس: ندارد
نوع پورت ارتباط به کامپیوتر: پورت USB 2.0
پورت Ethernet
قابلیت چاپ دو رو: بله
شبکه بی سیم Wi-Fi: خیر
موارد بیشتر

فروشنده: رایانه خاورمیانه
گارانتی ۱۸ ماهه شیلد سرویس
قیمت ۲۴,۳۹۹,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

نوع چاپ: رنگی سایز چاپ: A3 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر: پورت Ethernet، پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دو رو: خیر
شبکه بی سیم Wi-Fi: خیر
موارد بیشتر

فروشنده: فروشگاه آفر
گارانتی ۱۸ ماهه افرا سرویس
قیمت ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

نوع چاپ: تک رنگ اسکنر: ندارد کپی: ندارد فکس: ندارد
نوع پورت ارتباط به کامپیوتر: پورت USB 2.0
قابلیت چاپ دو رو: خیر
شبکه بی سیم Wi-Fi: خیر
موارد بیشتر

فروشنده: صنعت آوران نوین
گارانتی ۱۲ ماهه اس.ای.ان
قیمت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

نوع چاپ: تک رنگ اسکنر: ندارد کپی: ندارد فکس: ندارد
سایز چاپ: A4
نوع پورت ارتباط به کامپیوتر: پورت USB 2.0
پورت Ethernet
قابلیت چاپ دو رو: بله
شبکه بی سیم Wi-Fi: خیر
موارد بیشتر

فروشنده: فروشگاه آفر
گارانتی ۱۸ ماهه افرا سرویس
قیمت ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

نوع چاپ: رنگی اسکنر: ندارد کپی: ندارد فکس: ندارد
سایز چاپ: A4
نوع پورت ارتباط به کامپیوتر: پورت Ethernet
پورت USB 2.0
قابلیت چاپ دو رو: خیر
شبکه بی سیم Wi-Fi: بله
موارد بیشتر

فروشنده: ماشین های اداری ملل
گارانتی ۱۸ ماهه هپکن
قیمت ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

نوع چاپ: رنگی اسکنر: دارد کپی: دارد فکس: ندارد
سایز چاپ: A4
نوع پورت ارتباط به کامپیوتر: پورت USB 2.0
پورت Ethernet
قابلیت چاپ دو رو: خیر
شبکه بی سیم Wi-Fi: خیر
موارد بیشتر

فروشنده: ماشین های اداری ملل
گارانتی ۱۸ ماهه هپکن
قیمت ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

نوع چاپ: رنگی اسکنر: ندارد کپی: ندارد فکس: ندارد
سایز چاپ: کاغذ عکس
نوع پورت ارتباط به کامپیوتر: پورت USB 2.0
قابلیت چاپ دو رو: خیر
شبکه بی سیم Wi-Fi: بله
موارد بیشتر

فروشنده: خراسان کالا
گارانتی ۷ روز تضمین بازگشت کالا
قیمت ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

نوع چاپ: تک رنگ اسکنر: دارد کپی: دارد فکس: ندارد
سایز چاپ: A4
نوع پورت ارتباط به کامپیوتر: پورت USB 2.0
پورت Ethernet
قابلیت چاپ دو رو: خیر
شبکه بی سیم Wi-Fi: بله
موارد بیشتر

فروشنده: فروشگاه آفر
گارانتی ۱۸ ماهه افرا سرویس
قیمت ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

نوع چاپ: تک رنگ اسکنر: دارد کپی: دارد فکس: دارد
سایز چاپ: A4
نوع پورت ارتباط به کامپیوتر: پورت USB 2.0
پورت Ethernet
قابلیت چاپ دو رو: خیر
شبکه بی سیم Wi-Fi: بله
موارد بیشتر

فروشنده: فروشگاه کاردینو
گارانتی ۱۸ ماهه لایف سرویس
قیمت ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

نوع چاپ: تک رنگ اسکنر: ندارد کپی: ندارد فکس: ندارد
سایز چاپ: A4
نوع پورت ارتباط به کامپیوتر: پورت USB 2.0
قابلیت چاپ دو رو: خیر
شبکه بی سیم Wi-Fi: خیر
موارد بیشتر

فروشنده: سپندافزار
گارانتی ۱۲ ماهه سپند افزار
قیمت ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

نوع چاپ: رنگی اسکنر: دارد کپی: دارد فکس: دارد
سایز چاپ: A4
نوع پورت ارتباط به کامپیوتر: پورت USB 2.0
پورت Ethernet
قابلیت چاپ دو رو: بله
شبکه بی سیم Wi-Fi: بله
موارد بیشتر

فروشنده: رایانه خاورمیانه
گارانتی ۱۸ ماهه شیلد سرویس
قیمت ۱۴,۹۹۹,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

نوع چاپ: رنگی اسکنر: ندارد کپی: ندارد فکس: ندارد
نوع پورت ارتباط به کامپیوتر: پورت USB 2.0
پورت Ethernet
قابلیت چاپ دو رو: بله
شبکه بی سیم Wi-Fi: خیر
موارد بیشتر

فروشنده: رایانه خاورمیانه
گارانتی ۱۸ ماهه شیلد سرویس
قیمت ۱۴,۹۱۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

نوع چاپ: تک رنگ اسکنر: ندارد کپی: ندارد فکس: ندارد
سایز چاپ: A4
نوع پورت ارتباط به کامپیوتر: پورت Ethernet
پورت USB 2.0
قابلیت چاپ دو رو: بله
شبکه بی سیم Wi-Fi: بله
موارد بیشتر

فروشنده: نیک آسا
گارانتی ۳۶ ماهه نیکاسا
قیمت ۱۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

نوع چاپ: تک رنگ اسکنر: ندارد کپی: ندارد فکس: ندارد
سایز چاپ: A4
نوع پورت ارتباط به کامپیوتر: پورت USB 2.0
پورت Ethernet
قابلیت چاپ دو رو: بله
شبکه بی سیم Wi-Fi: خیر
موارد بیشتر

فروشنده: ثامن پرینت پارسیان
گارانتی ۱۸ ماهه هپکن
قیمت ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

نوع چاپ: تک رنگ اسکنر: دارد کپی: دارد فکس: ندارد
سایز چاپ: A4
نوع پورت ارتباط به کامپیوتر: پورت USB 2.0
قابلیت چاپ دو رو: خیر
شبکه بی سیم Wi-Fi: خیر
موارد بیشتر
این کالا با بسته‌بندی اولیه خود ارسال می‌شود.

فروشنده: فروشگاه آفر
گارانتی ۱۸ ماهه افرا سرویس
قیمت ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

نوع چاپ: رنگی اسکنر: ندارد کپی: ندارد فکس: ندارد
سایز چاپ: A3
نوع پورت ارتباط به کامپیوتر: پورت USB 2.0
قابلیت چاپ دو رو: خیر
شبکه بی سیم Wi-Fi: خیر
موارد بیشتر

فروشنده: اپسون استور
گارانتی ۱۸ ماهه هپکن
قیمت ۱۳,۵۹۹,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

نوع چاپ: رنگی اسکنر: دارد کپی: دارد فکس: ندارد
سایز چاپ: A4
نوع پورت ارتباط به کامپیوتر: پورت USB 2.0
پورت Ethernet
قابلیت چاپ دو رو: بله
شبکه بی سیم Wi-Fi: بله
موارد بیشتر

فروشنده: رایانه خاورمیانه
گارانتی ۱۸ ماهه شیلد سرویس
قیمت ۱۲,۴۹۹,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

نوع چاپ: تک رنگ اسکنر: ندارد کپی: ندارد فکس: ندارد
سایز چاپ: A4
نوع پورت ارتباط به کامپیوتر: پورت Ethernet
پورت USB 2.0
قابلیت چاپ دو رو: بله
شبکه بی سیم Wi-Fi: بله
موارد بیشتر

فروشنده: یونیک واچ
گارانتی ۱۲ ماهه کانولا
قیمت ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

نوع چاپ: رنگی اسکنر: ندارد کپی: ندارد فکس: ندارد
سایز چاپ: A3
نوع پورت ارتباط به کامپیوتر: پورت USB 2.0
قابلیت چاپ دو رو: خیر
شبکه بی سیم Wi-Fi: خیر
موارد بیشتر

فروشنده: اپسون استور
گارانتی ۱۸ ماهه آواژنگ
قیمت ۱۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

نوع چاپ: تک رنگ اسکنر: ندارد کپی: ندارد فکس: ندارد
سایز چاپ: A4
نوع پورت ارتباط به کامپیوتر: پورت Ethernet
پورت USB 2.0
قابلیت چاپ دو رو: بله
شبکه بی سیم Wi-Fi: خیر
موارد بیشتر

فروشنده: رایانه خاورمیانه
گارانتی ۱۸ ماهه شیلد سرویس
قیمت ۱۱,۶۱۹,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

نوع چاپ: رنگی اسکنر: دارد کپی: دارد فکس: دارد
سایز چاپ: A4
نوع پورت ارتباط به کامپیوتر: پورت USB 2.0
قابلیت چاپ دو رو: بله
شبکه بی سیم Wi-Fi: خیر
موارد بیشتر

فروشنده: رایانه خاورمیانه
گارانتی ۱۸ ماهه شیلد سرویس
قیمت ۱۱,۵۱۹,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

نوع چاپ: رنگی اسکنر: دارد کپی: دارد فکس: دارد
سایز چاپ: A4
نوع پورت ارتباط به کامپیوتر: پورت USB 2.0
پورت Ethernet
قابلیت چاپ دو رو: بله
شبکه بی سیم Wi-Fi: خیر
موارد بیشتر

فروشنده: رایانه خاورمیانه
گارانتی ۱۸ ماهه شیلد سرویس
قیمت ۱۱,۵۱۹,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

نوع چاپ: تک رنگ اسکنر: دارد کپی: دارد فکس: ندارد
سایز چاپ: A3
نوع پورت ارتباط به کامپیوتر: پورت USB 2.0
پورت Ethernet
قابلیت چاپ دو رو: بله
شبکه بی سیم Wi-Fi: خیر
موارد بیشتر

فروشنده: رایانه خاورمیانه
گارانتی ۱۸ ماهه شیلد سرویس
قیمت ۱۱,۵۱۹,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

نوع چاپ: رنگی اسکنر: ندارد کپی: ندارد فکس: ندارد
نوع پورت ارتباط به کامپیوتر: پورت USB 2.0
پورت Ethernet
قابلیت چاپ دو رو: خیر
شبکه بی سیم Wi-Fi: خیر
موارد بیشتر

فروشنده: رایانه خاورمیانه
گارانتی ۱۸ ماهه شیلد سرویس
قیمت ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

نوع چاپ: رنگی اسکنر: دارد کپی: دارد فکس: دارد
سایز چاپ: A4
نوع پورت ارتباط به کامپیوتر: پورت Ethernet
پورت USB 2.0
قابلیت چاپ دو رو: خیر
شبکه بی سیم Wi-Fi: بله
موارد بیشتر

فروشنده: فروشگاه آفر
گارانتی ۱۸ ماهه افرا سرویس
قیمت ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

نوع چاپ: رنگی سایز چاپ: A4 نوع پورت ارتباط به کامپیوتر: پورت Ethernet، پورت USB 2.0 قابلیت چاپ دو رو: بله
شبکه بی سیم Wi-Fi: خیر
موارد بیشتر

فروشنده: تامین کالای مهام
گارانتی ۱۸ ماهه هپکن
قیمت ۱۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان
ویژگی های محصول:

نوع چاپ: تک رنگ اسکنر: دارد کپی: دارد فکس: ندارد
سایز چاپ: A3
نوع پورت ارتباط به کامپیوتر: پورت USB 2.0
پورت Ethernet
قابلیت چاپ دو رو: خیر
شبکه بی سیم Wi-Fi: خیر
موارد بیشتر

فروشنده: فروشگاه آفر
گارانتی ۱۸ ماهه افرا سرویس
قیمت ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان